операція

операція
-ї, ж.
1) Хірургічне втручання з лікувальною метою за деяких захворювань або поранень.
••

Акуше́рська опера́ція — операція на статевих органах жінки, на плідному яйці або плоді.

Гінекологі́чна опера́ція — операція, яка виконується на статевих органах жінки.

Гні́йна опера́ція — операція, яка супроводжується потраплянням гною в операційну рану.

Дрену́юча опера́ція — операція, яка виконується з метою створення відтоку вмісту із будь-якого органу або тканини.

Космети́чна опера́ція — операція, яка виконується з метою виправлення дефектів, що спотворюють людину.

Паліати́вна опера́ція — операція, яка виконується з метою полегшити страждання хворого або покращити функції ураженого органа чи системи.

Пла́нова опера́ція — операція, виконання якої може бути заздалегідь призначене на певний час або відстрочене без суттєвої шкоди для здоров'я хворого.

Пласти́чна опера́ція — операція, яка виконується з метою відновлення форми і (або) функцій окремих частин тіла або органів.

Про́бна опера́ція — операція, при якій після здійснення оперативного доступу встановлюється доцільність або неможливість оперативного втручання.

Радика́льна опера́ція — операція, виконання якої дає можливість повністю вилікувати хворого.

Реконструкти́вна опера́ція — операція, яка відновлює анатомічні взаємовідносини, форму або функцію органа.

2) Сукупність бойових дій, підпорядкованих єдиній меті, єдиному завданню або одна така дія. Бойова операція. Операція по затриманню злочинця.
3) Дія, спрямована на виконання якої-небудь задачі. || Окрема технологічно однорідна частина виробничого процесу, виконувана на одному робочому місці одним робітником або групою. || Ряд дій або окрема дія в ряді інших, що з них складається робота окремої людини або групи людей, машини, механізму і т. ін.
4) Фінансова, торговельна і т. ін. угода.
5) Дія, спрямована на встановлення, зміну чи припинення правовідносин юридичних та фізичних осіб.
6) Перехід фінансового інструменту від однієї особи до іншої.
••

Аге́нтська опера́ція — операція, яка здійснюється агентом і пов'язана з виконанням агентських послуг.

Акти́вні опера́ції ба́нків — операції банків відносно розміщення тимчасово вільних коштів, які є в їхньому розпорядженні.

Арбітра́жна опера́ція — біржова операція, джерелом отримання додаткового прибутку за якою є різниця в цінах на один і той самий товар на різних біржах або з різними термінами поставок.

Ба́ртерна опера́ція — товарообмінна операція з передачею права власності на товар без оплати грошима.

Біржові́ опера́ції — а) операції, що здійснюються на товарних і фондових біржах, укладення угод купівлі-продажу на біржах; б) касові операції, за яких передача акцій, товарів та сплата грошей відбувається відразу чи в найближчі 2-3 дні; в) строкові, за яких ці операції здійснюються через певний строк.

Бро́керські опера́ції — посередницькі операції з купівлі-продажу товарів, цінних паперів, що їх здійснюють через брокерські контори, фірми.

Валю́тні опера́ції — вид діяльності підприємств, банківських і фінансово-кредитних установ, юридичних і фізичних осіб щодо купівлі-продажу, розрахунків та надання в позику іноземної валюти.

Венчу́рні опера́ції — операції інноваційних банків щодо кредитування науково-технічних розробок і винаходів, для яких властивий підвищений ступінь кредитного ризику.

Вну́трішні опера́ції — операції між підрозділами однієї організації, компанії.

Депози́тні валю́тні опера́ції — банківські операції із розміщення коштів в іноземній валюті на рахунках клієнтів банку.

Депози́тні опера́ції — операції, пов'язані з розміщенням вкладів юридичних і фізичних осіб в депозитних (банківських) установах.

Депози́тні опера́ції ба́нків — операції комерційних банків по залученню заощаджень громадян і вільних коштів підприємств на вклади та вкладання тимчасово вільних ресурсів одних банків до інших кредитних установ.

Емісі́йні опера́ції — діяльність акціонерних товариств, банків з випуску в обіг грошей та емісії цінних паперів.

Заставні́ опера́ції — операції банків, пов'язані з наданням кредитів під заставу майна.

Зовнішньоторгове́льна опера́ція — дія, яка спрямована на встановлення, зміну та припинення правовідносин в галузі зовнішньої торгівлі.

Ка́сові опера́ції — операції, що виконуються касами банків, підприємств, організацій та установ щодо прийому, зберігання та видачі готівки.

Комерці́йна опера́ція — а) торговельна операція купівлі-продажу; б) будь-яка підприємницька операція.

Комісі́йні опера́ції — операції, що здійснюються банками або посередницькими фірмами (комісіонерами) за дорученням клієнтів (комітентів) за певну плату (комісію).

Компенсаці́йна опера́ція — договір купівлі-продажу, що передбачає взаємне постачання товарів за рівну вартість.

Конверсі́йні валю́тні опера́ції — валютні операції щодо купівлі на валютному ринку однієї валюти за іншу; обмін однієї валюти на іншу через торгові операції.

Креди́тна опера́ція — договір про надання кредиту, що супроводжується записами в банківських рахунках з відповідним відображенням у балансах кредитора та позичальника.

Лі́зингова опера́ція — господарська операція фізичної або юридичної особи, яка передбачає надання основних фондів або землі у користування під процент і на певний термін.

Ломба́рдна опера́ція — отримання коштів під заставу товарів або валютних цінностей.

Оре́ндна опера́ція — те саме, що лі́зингова опера́ція.

Переказні́ опера́ції — операції кредитних установ та підприємств зв'язку, які виконують доручення юридичних та фізичних осіб про переказ коштів.

Посере́дницька опера́ція — операція, яка здійснюється за дорученням продавця або покупця незалежними фірмами-посередниками.

Това́рні опера́ції ба́нків — надання банками позичок під заставу товарів і товарних документів і т. ін.

Торгове́льно-посере́дницька опера́ція — дії, що їх здійснюють за дорученням експортера чи імпортера незалежні від них фірми-посередники на основі укладеної угоди або разового доручення.

Тра́стові опера́ції — довірчі операції, що здійснюються на основі доручень.

Тра́стові опера́ції ба́нків — те саме, що дові́рчі опера́ції ба́нків.

Фо́ндові опера́ції ба́нків — операції банків з цінними паперами.

7) У системах обробки інформації – чітко визначена дія над одним чи кількома об'єктами, що створює новий об'єкт.
••

Маши́нна опера́ція — послідовність елементарних дій, що виконуються ЕОМ автоматично і визначаються однією командою машинної програми.

8) розм. Яка-небудь дія або ряд дій, об'єднаних спільною метою.

Великий тлумачний словник сучасної української мови. - "Перун". 2005.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Полезное


Смотреть что такое "операція" в других словарях:

  • операціоніст — іменник чоловічого роду, істота …   Орфографічний словник української мови

  • операціоніст — а, ч. Працівник, зайнятий виконанням операцій (у 3, 4 знач.) …   Український тлумачний словник

  • операційний — прикметник …   Орфографічний словник української мови

  • операційно — прислівник незмінювана словникова одиниця …   Орфографічний словник української мови

  • операційний — а, е. Прикм. до операція 1), 3), 4). Операційний сезон. •• Операці/йна дія/льність основна діяльність підприємства, що дає дохід, а також інші види діяльності, які не є інвестиційною або фінансовою діяльністю. Операці/йна ка/рта робоча карта, яка …   Український тлумачний словник

  • операційна — ої, ж. Спеціально обладнане приміщення для проведення хірургічних операцій …   Український тлумачний словник

  • операційно — присл. Шляхом операції (у 1 знач.) …   Український тлумачний словник

  • операціоналізм — у, ч. Напрям філософії, що розглядає наукові поняття як логічні побудови, що є наслідком різних дій (операцій) учених …   Український тлумачний словник

  • операціоналіст — а, ч. Послідовник операціоналізму …   Український тлумачний словник

  • операціоналістка — и. Жін. до операціоналіст …   Український тлумачний словник


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»